Bekijk hier de website die ik gemaakt heb voor Positief bekeken!

Positief bekeken!

Stichting Positief bekeken! is een ambitieuze en idealistische stichting die kostendekkend werkt. De stichting heeft als doel mensen met verminderde mentale weerbaarheid de gelegenheid te bieden de training Positief bekeken! Ontdek en train je talenten zo laagdrempelig mogelijk te volgen.

Wat doen zij?

Zij gaan er van uit dat iedereen beschikt over meerdere talenten en sterke kanten.

Met de training Positief bekeken! Ontdek en train je talenten willen zij mensen bewust maken van deze talenten en sterke kanten, hen helpen deze verder te ontwikkelen en toe te passen in hun dagelijks leven. Doel is het welbevinden, empowerment en veerkracht van de deelnemers te bevorderen.

Tevens bieden zij een train-de-trainer opleiding aan voor ervaringsdeskundige trainers welke de training in hun organisatie kunnen implementeren.

Bekijk hier de website.