Bekijk hier de website die ik gemaakt heb voor Positief bekeken!

Positief bekeken!
Ontdek en train je talenten.

is een training waarin je je persoonlijke sterke kanten en talenten (her)ontdekt, verder ontwikkelt en leert in te zetten in je dagelijks leven. Wat gaat er goed in je leven en wat heb je tot nu toe bereikt? Wat zegt dit over jouw persoonlijke talenten en hoe kan je hiermee je voordeel doen?

De training is gebaseerd op de positieve psychologie. De positieve psychologie richt zich niet op wat er mis gaat in het leven, zoals depressies, angsten en stress, maar op positieve ervaringen en karaktereigenschappen. Doel is je persoonlijk welbevinden te bevorderen.

Wat doen zij?

Zij gaan er van uit dat iedereen beschikt over meerdere talenten en sterke kanten.

Met de training Positief bekeken! Ontdek en train je talenten willen zij mensen bewust maken van deze talenten en sterke kanten, hen helpen deze verder te ontwikkelen en toe te passen in hun dagelijks leven. Doel is het welbevinden, empowerment en veerkracht van de deelnemers te bevorderen.

Bekijk hier de website.